Als ik als recruiter op zoek ben naar de juiste kandidaat voor een functie, is het gemakkelijk om te focussen op technische vaardigheden, ervaring en opleiding. Daar heb je immers het CV voor. Maar er is nog een ander cruciaal element dat niet over het hoofd mag worden gezien en zelfs steeds belangrijk wordt: soft skills. Soft skills hebben namelijk een enorme impact op iemands succes in een bepaalde rol en binnen een team. In deze blog bespreek ik de waarde van soft skills en de methoden die mijn opdrachtgevers vaak gebruiken om ze te beoordelen.

Waarom soft skills belangrijk zijn

In een steeds meer verbonden en samenwerkende werkomgeving zijn soft skills van onschatbare waarde. Ze bepalen niet alleen hoe goed een werknemer zijn technische taken kan uitvoeren, maar ook hoe effectief hij kan communiceren, problemen kan oplossen, en zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Mijn opdrachtgevers hechten tegenwoordig zelfs evenveel waarde aan soft skills als aan technische competenties om zo de meest geschikte kandidaten te vinden!

Hoe soft skills te evalueren

Het moge duidelijk zijn; soft skills zijn van essentieel belang voor de moderne werknemer. De volgende stap is het identificeren en evalueren van deze vaardigheden bij kandidaten. Hier zijn enkele manieren waarop dit gebeurt:

Stel de juiste vragen tijdens sollicitatiegesprekken: Formuleer vragen die gericht zijn op soft skills. Bijvoorbeeld: “Kun je een situatie beschrijven waarin je effectief hebt samengewerkt met collega’s om een project te voltooien?”

Referentiechecks: Neem contact op met eerdere werkgevers en collega’s om inzicht te krijgen in de soft skills van de kandidaat.

Simulaties en casestudies: Laat kandidaten situaties of casestudies behandelen die relevante soft skills vereisen en observeer hun reacties.

Assessments: Maak gebruik van assessments die zijn ontworpen om soft skills te meten, zoals persoonlijkheidstests en emotionele intelligentie-evaluaties.

Feedback van het team: Laat het huidige team van de kandidaat deel uitmaken van het selectieproces en vraag om hun mening over de soft skills van de kandidaat.

Het belang van soft skills mag niet worden onderschat in het wervingsproces. Het zijn deze vaardigheden die bepalen hoe goed een werknemer zich in een team kan integreren, problemen kan oplossen en kan bijdragen aan het succes van een organisatie. Door effectief te evalueren en deze soft skills te waarderen, kun je zorgen voor een personeelsbestand dat niet alleen vakinhoudelijk sterk is, maar ook op het gebied van menselijke interactie en samenwerking.

Wil je nog meer tips of gewoon een keertje sparren? Neem dan contact met me op via info@rr-recruitment.nl en ik help je graag!